A Cathartic Mini Golf Game Buff & JohnPat aka BuffMended, Boston John and Thais continue the party into the night at a mini golf course. Boston John is scared Buff’s going to break up with him.

Watch the MOB Season 9 Cameo Extravaganza:

Follow MOB:

#MiniatureGolf #MasterOfBlackJack #90DayFiance 9

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .