A500 Mini FIX for Games Running TOO FAST!A quick guide to fix games that appear to be running too fast on the A500 Mini through WHDload.

Guide to play ADF files here –

Regular Crazy Videos – Games, family fun and laughs.
With Dad, EliteColeyBoy, Millie Monster & Cheeky Cade
We love Xbox, PlayStation, Nintendo, Retro, PC & Mobile Gaming!
Crazy Burger enjoy days out to trampoline parks and Soft Play.
We also love Florida, Disney World & Universal!
We like to show unboxing videos and also some DIY tips for American Girl Doll Accessories.
Enjoy and please like and subscribe 🙂

Filmed using GO PRO HERO 7, get yours here –

Follow us on Facebook –

Follow on Instagram –

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .