All 3 Kandarian Demons Ranked Worst to Best! (Evil Dead: The Game)Hey everyone, today we’re ranking the 3 demons of Evil Dead: The Game from worst to best. Let’s get into it.

Check out my 2nd channel for content focusing on stuff other than games:

Follow me on Twitter @AZHYMOVS for updates and thoughts on various things:

Music used from YouTube Audio Library:
The Emperor’s Army – Jeremy Blake
Clean and Dance – An Jone

Hope you enjoy!

Timestamps:
Intro 0:00
Warlord 0:07
Puppeteer 2:22
Necromancer 4:55
Outro 7:10

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/review-game-hay/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .