Awesome New Oculus Quest VR Racing Game! | Mini Motor Racing X With @GAMERTAG VRToday on BMF I am checking out the brand new Oculus Quest VR racing game Mini Motor Racing X which releases next week on the Quest and I’m joined by Gamertag VR

Check out Gamertag VR’s channel here –

Check out the game on the Quest store here –

If you enjoyed the video please subscribe! –

Want to buy an Oculus Quest? –

Check out my other Oculus Quest Videos –

For business inquiries please email: [email protected]

#oculusquest #VRRacing #VR

DISCLAIMERS:
Some of these links have an affiliate code, if you purchase any gear with these links I will receive a small commission at no additional cost to you. Thanks!

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .