Cyberpunk 2077 in 2022 Review | A Whole NEW Game.Cyberpunk 2077 should be renamed to Cyberpunk2022 because this is a whole new game with these past few patches and updates the game has received. With a majority of the bugs and glitches fixed this is a whole completely new game. Trying to throw my hat in the review game with brokengamezhdr and blandrew, I beat BG but blandrew the final boss I shall defeat soon but shoutout weapon wheel podcast.

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/review-game-hay/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .