Dolmen Review – An Awful Attempt At A Souls-Like | Gaming InstinctsDolmen Review – An Awful Attempt At A Souls-Like

Dolmen is a terrifying new action RPG that combines futuristic Sci-Fi and Cosmic Horror elements. Will your timeline be erased or will you defeat your enemies to survive and fulfill your mission?

Game Info:

Title: Dolmen
Developer: Massive Work Entertainment
Publisher: Prime Matter
Platforms: PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC
Release Date: May 20th, 2022

►SUBSCRIBE –

►SOCIAL MEDIA Website –
Facebook –
Instagram –
Twitter –
Tiktok –

►CONTENT CREDITS

Author: Leonid Melikhov
Video Editor: Leonid Melikhov
Narrator: Leonid Melikhov

►Related Videos

This video is related to the following: Dolmen, Dolmen Review, Dolmen PS5 Review, Gaming Instincts, dolmen trailer, Dolmen PS5, what is dolmen, dolmen combat, dolmen ps5 gameplay, dolmen release, dolmen game, dolmen gameplay, dolmen game trailer, dolmen release date, dolmen 2022

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/review-game-hay/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .