eFootball 2022 Update 1.0 ReviewYes, at least eFootball 2022 does now have a fully-fledged mode to take it past the point of being a demo, but it’s still lacking so much more than you’d expect from a 1.0 version of a game.

eFootball is currently out as a free-to-play game on PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, and Mobile.

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/review-game-hay/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .