First EVER P2E game LIVE on SOLANA | SolChicks "Dungeon Escape" Mini-Game | NFT | Blockchain |The fist ever game with Play-to-Earn mechanics to go live on the Solana blockchain.
Play now Solchicks Mini-Game Dungeon Escape, connect your Solana wallet and start earning our new token $SHARDS

Join our socials and communities

discord.gg/solchicks

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .