FreeCell Mini Game #3 | April 23, 2022 Event | EasyFreeCell Mini Game #3 April 23, 2022 Event Easy
Microsoft Solitaire Event Solutions
Solution for Microsoft Solitaire Collection Events, April 23, 2022.
Goal: Clear the 8♠ from the board
Microsoft Solitaire Collection FreeCell Mini Event.
04/23/22 | 23/04/22 | FreeCell Mini | Event
Solution by Marcela Martinez

Please press the Subscribe Button and don’t forget to Like
Thanks 😉
Subscribe:

Video Link:

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .