GPD: Pocket Mini Laptop – Can you game on this? Ultra PortableEver wanted a full Windows Laptop PC in your pocket? Well check this little beast out! It’s impressive! Get GPD Laptop on amazon –

ALL MY GEAR IN ONE LINK –
For Business Contact: [email protected]

– CAMERA & EQUIPMENT –
1. RodeCaster Pro –
2. Studio Mic –
3. Main Camera –
4. Second Cam –
5. Camera Mic –
6. Mic Stand –
7. Studio Lights –
8. Tripod 2in1 –
9. Quick Release –
10. Editing Headphones –

– BACKGROUND & FAVORITE TECH –
1. Triangle Lights –
2. RGB LED Lights –
3. All in 1 Portable Charger –
4. Projector Screen –
5. ​Portable Speaker –
6. Projector TV –
7. Mini Fridge –
8. Security Cam –
9. Wi-Fi Smart Plugs –
10. Google Home MAX –
11. Fast Wireless Charger –
12. Car Dash Cam –

– PC EDITING & GAMING –
1. Gaming PC Setup –
2. 4K Monitor –
3. Game Recorder –
4. Gaming Keyboard –
5. Best Mouse Ever –
6. Google Wi-Fi –
7. Super Bass Headphones –
8. NVIDIA SHIELD TV –
9. Mid Tower PC Case –
10. Best Desk Chair –

#GPD #iBertz #AlbertTorres

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .