GTA 5 FLYING PIGGY | GTA Online Aerial Piggy Hunt Mini-GameMy crew and I figure out what’s even more fun than a regular GTAV piggy hunt – a FLYING GTA5 piggy hunt using all the GTA 5 vehicles – motorcycles, planes, you name it! Lots of GTA 5 funny moments and epic fails as we try to bomb the piggy from the sky in san andreas! Watch HikePlays and Hike The Gamer for more Grand Theft Auto 5 gameplay!

►Hike’s Heroes –
►HikePlays –
►HikeTheGamer –

►GTA 5 Funny Montage:

Social Media Sites:
► Google+ –
► FaceBook –
► Twitter –

Websites:
► HikeTheGamer –
► HikePlays –

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .