Hard Road Mini Game #9 | May 20, 2022 Event | TriPeaksHard Road Mini Game #9 May 20, 2022 Event TriPeaks
Microsoft Solitaire Event Solutions
Solution for Microsoft Solitaire Collection Events, May 20, 2022.
Goal: Clear 2 boards in 2 deals
Microsoft Solitaire Collection Hard Road Event.
05/20/22 | 20/05/22 | The Hard Road Mini – Tutorial | Event
Solution by Marcela Martinez

Please press the Subscribe Button and don’t forget to Like Thanks 😉

Subscribe:

Video Link:

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .