Hidden Movement Board Games Mega ReviewA mega review of the best hidden movement board games on the market, with help from Sherlock Holmes, Frank Justice and little Timmy.

The list:

00:37 1. Scotland Yard
US –
UK –
DE –
CA –

04:03 2. Letters From Whitechapel
US –
UK –
DE –
CA –

07:39 3. Specter Ops
US –
UK –
DE –
CA –

11:33 4. Fury of Dracula: Third Edition
US –
UK –
DE –
CA –

14:42 5. Nuns on the Run
US –
UK –
DE –
CA –

16:53 6. Escape From The Aliens in Outer Space
US –
UK –
DE –
CA –

Twitter:
Facebook:
BGG:
Website:

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/review-game-hay/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .