I ACCIDENTLY got my Subscribers ONLINE RAIDED…Twitch:
YT Shorts:
Twitter:
Tiktok:
Merch:
————————————–
Sponsored by Ironside! Use code “STOMP” at checkout to receive 5% off. Press here to customize your own PC: [ad]
————————————–
Want to learn more about my mouse and support me? Any purchases made on Pwnage within 15 days of clicking will support me directly. Check out the Symm and other Pwnage products here: [ad]

Mouse Setup and Config:
Pwnage Symm (white with honeycomb shell):
DPI: 400
RUST sensitivity: 0..25

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .