I Trapped My Friends in a VIDEO GAME in MinecraftFooling players by trapping them in Among Us, Poppy Playtime, Fortnite and more in this prank for $1000! Can you believe how they got revenge?

Play Minecraft with ME and be IN VIDEOS! 😝 Just click the ‘JOIN’ button here ▶

❤️ Tik Tok:
📷 Instagram:
🎮 My Minecraft Server Address: play.eyserver.com
You can join this server on Bedrock Edition (Phones, Consoles and Tablets) and Java Edition (PC and Mac)

💙 Huge thanks and credit to these awesome creators for inspiring today’s video:
🎵 Music from:

#Eystreem #Minecraft

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .