Intel Core 2 Duo Processors Today | E7200 Performance Review (Games, Overclocking, Power Draw)Intel Core 2 Duo processors can be had really cheap today (literal pennies.) The dual core E7200 is no different, so well over a decade on from its release, let’s review it to find out what its performance is like in some games, with some overclocking, and power draw figures as well.

Twitter:
Patreon:
Ko-Fi:

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/review-game-hay/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .