Legends of idleon PEN PALS MINI GAME | idleon how to play pen pals mini gameNew game update, pen pals mini game.
you can play the pen pals mini game in every trapping area.
the pen pals mini game doesn’t count for your daily mini games.
you can play the pen pals mini game as much as you want.
the high score for this mini game is 225, at this point you will get the highest bonus possible.

Legends of idleon PEN PALS MINI GAME | idleon how to play pen pals mini game,idleon,legends of idleon,idleon pen pals,idleon pen pals mini game,legends of idleon pen pals mini game,pen pals mini game,idleon world 4,idleon pen pals guide,how to play pen pals,pen pals,pen,pals,idle,idel on,moto-games,idle games,idleon guide,idleon mini games

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .