Love Live! News: ALL STARS Online Mini-GameVisit the game here:

Love Live! is hosting a website that has a mini game where you can pull girls to earn “kiseki” points. Earn enough points and all SIF or SIFAS players will earn free rewards. It’s for Thanksgiving and it’s been hosted for this month.

List of All of My Running Polls:

Find me on other platforms:

My Anime List (MAL):
Patreon:
Twitter:
Twitch:

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .