Minecraft: Football Soccer Mini Game | #shortsHey! In this #shorts video, I will show you how to build a super cool and fun football soccer mini game in Minecraft!

✅Make sure to check out my main channel for more minecraft builds!

If you enjoyed the video, leave a like and subscribe to my channel. Let me know in the comments what I could show next!🤍

————————–▼SOCIALS▼————————–

🎵TikTok: LombyYoutube
✅Main channel: Lomby

————————–▼MUSIC▼————————–

Minecraft default soundtrack composed by C418.

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .