Minecraft: PIZZA RESTAURANT TYCOON!!! (BUILD THE BEST PIZZA PLACE!) Mini-GameWe are playing Pizza Restaurant Tycoon in Minecraft!
Jen’s Channel!
EPIC SHIRTS!
Our Book!
Instagram!
Twitter!
Creator:

In this 1.14.2 Pizza Restaurant Tycoon Mini-Game:
We must build a pizza place quicker than our opponent! We must gain tons of emeralds to upgrade our shops in this challenge!

Intro by:
Song: Spag Heddy – Pink Koeks provided by Play Me Records:

Follow Spag Heddy:

#Minecraft

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .