Mini Mecum Theme – Mini Mecum OST (Video Game Music)Mini Mecum is an exploratory adventure game by BluebsTopCat where you meet weird people in pretty places. Covering topics like existentialism, philosophy, and anxiety, it has a ton of humor and heart, while also being mind-bendingly strange. I wrote the theme song for it and designed one of the characters!

Buy Mini Mecum on Steam!

BluebsTopCat:

My Twooter for the twoots:

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .