Most CULTURED Switch game yet? Genkai Tokki: Seven Pirates H ReviewToday we take a look at the 4th game of the Genkai Tokki series, which is all about fanservice.

👍 Patreon
⏪ Livestream Archive
🍆 Second Channel
🗨 Twitter
📷 Instagram
📺 Streams
👉 Discord
👕 Merch

Audio Cue and End Music generously provided by Mikhail Marchenko:

★Gear I use★
Camera
Capture Card
Microphone
Audio Interface
Headphones

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/review-game-hay/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .