New 3D Driving Class simulator – super car game – mini car funny 3d driving gameplayNew 3D Driving Class simulator – super car game – mini car funny 3d driving gameplay

Android game :

Motorbike Riding Local Railway Station
– 3D Driving class
– Android Gameplay
About game: 2019 South Korean Driver’s License Test Exercise Game The South Korean driver’s license test will be changed from December 22, 2016.

This is a simulation app that you can practice through games. You can practice the intestinal functional test and road test. The changed contents of the deduction points and the deduction items were actually applied to the game.

We will keep updating and making it a better app

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .