*NEW* Among Us Hide & Seek MINI GAMEWe play a NEW Sardines Mini Game in Among Us!

🔔 Subscribe & click the bell!
👍 Hit the Thumbs Up if you liked this video!

🤖 My Friends! 🤖
@Nicovald
@Ambrew
@Biffle
@GoldActual
@Henwy
@Karangutan
@Russell
@Sigils
@Tewtiy

❗️ Follow Me! ❗️
Twitter:
Discord:
Instagram:
Facebook:

👨🏻‍🍳 Awesome Video Editor ► Luke

👨🏼‍🎨 Awesome Thumbnail Maker ► Flash

🎶 Music by Ninety9 ► LivesTobu – Such Fun
Video Link:
Channel:
Download the album!

Thanks for watching!

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .