New Patch, New Character, Martian Manhunter OPENING and New Mini-Game! – DC: Worlds CollideToday we check out the new patch in DC

💸💸 Save 20% off Marvel Strike Force by using Amazon Coins and the Amazon Store:
⚡⚡Install Bluestacks 5 Here to play on PC: ⚡⚡
💖💖 Sign up for Lootcakes to earn based on your spending:
🐉🐉 Check out Dragon Champions, turn-based Fantasy Squad Game:
Don’t forget the promo code TAUNA for Freebies and to support the channel!

Ultimate New Player Guide™:
My Discord:
My Patreon:
Become a Member:

My Microphone: Audio-Technica AT2005USB –

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .