NIGEL VS JASON – MINI RAMP GAME OF SKATEToday I take on the one and only @Nigel Jones in an all out war of mini ramp S.K.A.T.E.! Joined by guest judge @Chris Chann – watch the full game to see who came out on top!

Follow me on instagram @jasonparksucks

Become a channel member below for exclusive perks and emojis!

Merch available at

#nigeljones #chrischann #gameofskate

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .