Overwatch – 2019 SUMMER GAMES EVENT REVIEW (Best Summer Event?!)Going into our 4th Summer Games event, we shouldn’t have had high expectations for this 4 free event. However, Blizzard did a few things different that I think benefited everyone in the community. This is my review on this years event!

My Twitter :
My Twitch :

My Gamertag: BRO YOU WACK

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/review-game-hay/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .