Playdate review: a magical gaming machineAfter years of anticipation, the Panic Playdate is finally here. This tiny handheld console comes packed with a total of 24 games, released 2 a week, and uses an innovative crank mechanism as a controller.

Get More Engadget:
• Like us on Facebook:
• Follow us on Twitter:
• Follow us on Instagram:
• Read more:

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/review-game-hay/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .