Playdate ReviewThe Playdate is a quirky little handheld with a monochrome screen, a hand crank on the side, and a library of funky, lo-fi indie games. But despite all that, or maybe because of it, the Playdate has charmed its way into our hearts.

#IGN

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/review-game-hay/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .