PLAYING as THE BATMAN (Part 2) in GTA 5 with BOB & CHOPLast Video (UPGRADING $0 WEAPON Into a GOD WEAPON (Part 2)) ►

GTA 5 PLAYING as THE BATMAN (Part 2) with SHINCHAN, BOB & CHOP in GTA V

In this video, our Frofessional Part 2 Maker is back as BATMAN to test his powers and weapons on the people of los santos

⭐ Instagram ►
⭐ Facebook ►
⭐ Twitter ►
⭐ for BGMI / PUBG Mobile videos ►
⭐ for Minecraft videos ►
⭐ more Grand Theft Auto videos ►


#VeryNuclear #GTA5 #ep186
#gaming #hindigaming #gta #gtav #gtavgameplayinhindi #gta5inhindi #gtavinhindi

🖥️ My PC Specifications 🖥️
• Headphones (
• Microphone (
• Graphics Card (
• RAM (
• Monitor (
• Mouse (
• Mouse Pad (
• Keyboard (
(Affiliate Links)

🎵 Music by Kevin MacLeod 🎵
Link ►
License ►

📩 Business Email – [email protected]

===
196th video of Suhas (VeryNuclear)
===

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .