Poké Catch: 3-Player Doubleheader, A Pokémon Trading Card Game mini-gameLearn to Play Poké Catch!

Poké Catch is an ingenious mini-game of The Pokémon Trading Card Game that is perfect for kids who cannot yet read or are otherwise too young to play the full game.

Poké Catch allows kids to practice counting, develop pattern recognition, and become familiar with the structure of Pokémon Cards.

For another look at how to play Poké Catch:

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .