pretending to be a slender boy in ROBLOX BROOKHAVEN 🏡RP!pretending to be a slender boy in ROBLOX BROOKHAVEN 🏡RP! In this Brookhaven roleplay story, I pretended to be a boy to spy on online daters in Roblox Brookhaven! This was so funny! I was pretending to be a ODER slender boyfriend with a slender girlfriend in Roblox! I found online daters that were bacon, softie, and preppy and I started spying on ODERS in Roblox Brookhaven RP! I was pretending to be a slender girl in Roblox! I caught online daters in the new Brookhaven Update Roblox Roleplay in Roblox Brookhaven RP!

🌟 JOIN OUR ROBLOX GROUP

🎀 ROBLOX PROFILE

💕 SUBSCRIBE TO OUR FRIEND FOR ROBLOX ADOPT ME VIDEOS!!

🌷 FOLLOW US ON TIKTOK

💖 Subscribe, Like, and Comment to enter the Robux Giveaway!

SUBSCRIBE to our channel and become part of our gaming family! We post Roblox gaming videos and we love to make Roblox Brookhaven videos! Brookhaven RP, Roblox Brookhaven Roleplays, Roblox Brookhaven Mini Movies, Roblox Brookhaven Movies, and Roblox Brookhaven videos are posted everyday!

Be sure to subscribe, turn on the bell, and like this video! Comment below once you’re done and we’ll give you shoutout in our next video!

Thanks for watching! We love you all!
​​
#Brookhaven​​​ #BrookhavenRoleplay​ #BrookhavenRP​ #Roblox​ #RobloxMemes #FunnyMoments #robloxvideos​ #brookhavenminimovie​​ #robloxbrookhaven​​ #brookhavenvideo​​ #brookhavenscaryvideo​​ #brookhavenscarymovie​​ #roleplay​​​​ #robloxstory​​

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .