Ricky Glaser Vs. Jason Park: Game of SKATE (Mini ramp)Always a lovely time to skate with @Jason Park We battled it out for a mini ramp game of SKATE. Rematch coming soon on Jason’s Channel.

Timestamps:
0:00 – Intro
0:27 – Lets go
1:07 – First Blood
5:20 – Letter T
6:45 – Bonus session

New channel membership:

*SOCIALS*

COMMUNITY DISCORD!

***MERCH***
I like sk8

Pro board

#rickyglaser #skate #skateboarding

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .