Salt and Sacrifice ReviewSalt and Sacrifice is an ambitious sequel that attempts to integrate Monster Hunter mechanics into an already crowded Metroidvania/Soulslike mix, but the strength of its core combat, customization, and refreshing co-op still make it worth checking out.

Salt and Sacrifice review by Mitchell Saltzman on PC. Also available on PlayStation 4 and PlayStation 5.

#IGN #Gaming

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/review-game-hay/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .