Tchia – Ocean Exploration Mini-Feature n| PS5 & PS4 Games


Check out a brand-new glimpse of Tchia, a tropical open-world adventure, setting sail on PS4 and PS5 in early 2023. From cruising the waves to diving to the colourful ocean depths, racing and navigating the waterways of a beautiful archipelago, the world is your oyster!

Tchia is an open-world sandbox, inspired by New Caledonia. When you’re not exploring the ocean, take control of almost any animal or object you can find, or jam on your fully playable Ukulele!

#PS5Games
#PS4Games

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .