The BEST video output for your Xbox – XboxHD+ HDMI Mod ReviewThanks to PCBWay for sponsoring this video. Check them out for a one-stop solution for PCB manufacturing and assembly, 3D printing, CNC, and more:

▶MakeMHz XboxHD+ Guides:

▶SUPPORT on Patreon to watch videos like this early:
▶FOLLOW on Twitter:
▶FOLLOW on Twitch:
▶FOLLOW on Instagram:

▶Music by DDRKirby(ISQ) used with permission:

▶Features the following videos

What is the Best N64 HDMI Solution for the money? EON, RetroTink2, Hyperkin & UltraHDMI?
MetalJesusRocks

UltraHDMI V2 Install – The Original N64 HDMI Mod Is Back… Sort Of
Dubesinhower

ogx360 Build and Review
MattKC

The original Xbox is so NOISY. Let’s make it ˢᶦˡᵉⁿᵗ
MattKC

XOSVP Review – The Best Video Output for the Original Xbox ? | MVG
MattKC

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/review-game-hay/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .