The House of the Dead: Remake (PS4) – Review & Gameplay – Game RatsMegaPixel Studios; the same team behind 2020’s Panzer Dragoon Remake, are continuing their admirable crusade of remaking classic Sega Saturn games with The House of the Dead: Remake on the PS4. Does the game succeed at recapturing the charm of its retro roots or does it steer too far from its Sega source material?

Keep in touch:

#HouseOfTheDead #Review #PS4

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/review-game-hay/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .