Top 10 Games from the Dread X Collections | INDIE GAME REVIEWWe are once again GETTIN’ SPOOKY!

Dread X Collection:
Dread X Collection 2:
Dread X Collection 3:
Dread X Collection: The Hunt:

Follow the Devs:
Breogan Hackett:
Modus Interactive:
Torple Dook:
Scythe Dev Team:
Mahelyk:
John Szymanski:
Akabaka:
Lovely Hellplace:
Bryce Bucher:
Corpsepile:

Special thanks to Ted Hentschke, Torple Dook and Corpsepile for giving me their time!

My links:
Twitch:
Twitter:
Merch:

Outro music: Serenity by Prod. Riddiman

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/review-game-hay/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .