Top 10 Plaid Hat Games – with Tom VaselIn this Publisher Showcase, Tom Vasel takes a look at his top 10 games from Plaid Hat!

0:00 Intro
0:55 #10
1:28 #9
2:12 #8
3:00 #7
3:38 #6
4:22 #5
5:04 #4
6:02 #3
6:42 #2
7:21 #1

Support The Dice Tower at

Support the channel by becoming a member!

Subscribe to our newsletter, “The Dice Tower Digest”:

Check out the friendliest conventions on Earth!

Dice Tower Cruise – (February 13-19, 2022)
Dice Tower West – (March 2-6, 2022)
Dice Tower East – (July 6-10, 2022)
Dice Tower Retreat – (September 14-18, 2022)

Buy great games at

Find more reviews and videos at

Get a great game table here!

BGG Link:

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/review-game-hay/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .