Top 25 Games for Learning Japanese!! (Golden Week Sale 2022)Here are the TOP 25 GAMES for immersing in Japanese with and helping you enjoy your studies that are currently on sale for Golden Week 2022.

►Game Scripts:
FF10:
FF8:
FF9:
Tales of Vesperia:
Star Ocean 2:
FF7:

► Amazon Links
13 Sentinels:
FF7:
Fire Emblem:
Buddy Mission BOND:
Lost Judgment:

►Patreon:
► Linktree:
► Facebook:
► Twitter:

A huge thanks to all Patreon Supporters:
◆ Executive Producers ◆
Scissors! 61!
JAY
Elro
SilentGrig
Vroomfondel
Stephen M.
The Pum
Ross
VJ Hal
Nick T
Yust
Carmen Capatina
Stian I
Jacob F
Bree Bonnette
Madwraith
Vanweapon
Atheon317
Uncle Wheelchair

◆ Elite Members ◆
Jason Dahl, t00thr0t, Blake Henderson, Erik Campuzano, Steven Jackson, Anthony Quinlan, Paul, Foodsam, Caleb Stewart, Francesc S. F., Azraiths S., Mathew Chan, イーポク, Erik Turnquist, Afton, John Flaherty, Cranks Lolo, Ole Rolfse, Todd Hanson, Nobu Chan, Chris

#GoldenWeekSale #Top25Games #LearnJapanese

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/review-game-hay/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .