World Tour Mini Game #10 | May 21, 2022 Event | TriPeaks ExpertWorld Tour Mini Game #10 May 21, 2022 Event TriPeaks Expert
Microsoft Solitaire event solutions
Solution for Microsoft Solitaire Collection Events, World Tour Mini, May 21, 2022.
Goal: Earn a score of 60,000
Microsoft Solitaire Collection World Tour Mini Event.
05/21/22 | 21/05/22 | World Tour Mini – Tutorial | Event
Solution by Marcela Martinez

Please press the Subscribe Button and don’t forget to Like
Thanks 😉

Subscribe:

Video Link:

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .