World's Largest Squid Game Honeycomb Candy Challenge In Real Life! ($45,600)THIS WAS THE MOST INSANE THING IVE EVER DONE!
Thanks Epic Games for sponsoring this video! Check it out and play Fortnite Zero Build now!

New Merch –

Special thanks to @Beluga @Jordan Matter @Brianna @Devon Rodriguez @Ten Hundred @Brianna @MsMunchie for participating!

follow these for good luck!
Instagram –
Twitter –
Facebook –

Nguồn: https://go-win.vn/

Xem thêm: https://go-win.vn/game-center/game-mini/

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi

Hey, vì vậy bạn đã quyết định để lại một bình luận ! Thật tuyệt. Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và nhấn gửi . Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ cần được xem xét trước khi được công bố .